Jeg har arbejdet som bogholder i en grossistvirksomhed i Holstebro i 13 år, hvor jeg har haft ansvar for bogholderiet, klargøring af materiale til revisoren i forbindelse med årsafslutning, løn- og bankafstemninger, moms afregninger, løn, ansættelseskontrakter og anbefalinger m.m. Jeg har arbejdet med C5 i mere end 13 år og inden da med C4. I en periode, hvor virksomheden var uden grafiker, løste jeg lettere grafiske opgaver, med brug af programmerne i Adobe CS2 og CS4. Jeg har stor erfaring med brug af Microsoft Office programmerne. Jeg har altid haft nemt ved at sætte mig ind i brugen af nye edb-programmer. Selvom jeg har været mange år i det samme firma har der været mange skiftende arbejdsopgaver og kollegaer, som jeg har draget erfaringer fra.

Siden november 2011 har jeg arbejdet som administrativ medarbejder på Jobcentret i Holstebro. Jeg er engageret i mit arbejde og vil gerne samarbejde med kollegaer, men kan og vil også gerne arbejde selvstændigt. Som medarbejder er jeg

  • samvittighedsfuld
  • serviceminded
  • flexibel
  • pålidelig
  • stabil
  • uhøjtidelig
  • positiv

På det personlige plan kan jeg fortælle, at jeg er en kvinde på 48 år. Jeg lever på 15. år sammen med Rita. Sammen har vi Emilie, som er født i feb. 2010 og Ida, som er født i nov. 2013. Udover at interessere mig for min familie og venner, bruger jeg en stor del af min fritid med computeren (DTP, hjemmesider m.m.).
Pga. au-pair ophold i USA har jeg nemt ved at slå over i engelsk når lejligheden byder sig.